דילוג לתוכן העיקרי

ברכות השחר

שאלה

לגבי ברכת "עוטר ישראל בתפארה":
1) האם מברך אותה בימינו כשחובש הכיפה, או כשעוטף ראשו בטלית?
2) אם חבישת הכיפה היא הדבר הראשון שעושה לאחר שמתעורר, האם יקדים לברך "עוטר ישראל" לפני "אלקי הנשמה שנתת.."
בתודה,

תשובה

1 מברך עוטר ישראל בתפארה דוקא כיפה הניכרת ככיסוי ראש, ולא כיפונת שאינה נראית ככיסוי ראש, אלא כמשהו שנחת והונח על הראש.
2 אם זו הפעולה הראשונה שלו, מברך עוטר ישראל בתפארה ואח"כ אלקי הנשמה.