דילוג לתוכן העיקרי

פדיון הבן+שררה

שאלה

1 לאור ההגבלות האחרונות והסגרים. במוצ"ש יש פדיון הבן, לפי הבנתי לא ניתן לדחות. האם אפשר לפדותו אצל הכהן הקרוב, ללא מניין וללא סעודה?

2 האם שררה יכולה להיות גם במובן חיובי ?

תשובה

1 לפי עיקר הדין, יכול אבל לפדות את בנו ע"י שמוסר הפדיון לכהן, בשוק.
ולכן יפדה בצנעה וכשיהיה אפשר, יקיימו אי"ה סעודת מצווה בקדושה.
2 שררה פירושה תפקיד. אבל יש שמשחיתים את התפקיד ע"י רדיפת כבוד וכיו"ב.