דילוג לתוכן העיקרי

ברכות התורה

שאלה

שלום לכבוד הרב
רבנו בהלכות תפילה פ"ו ה"י פסק להלכה את הירושלמי הברכות פ"א ה"ה
שצריך לסמוך את ברכות התורה ללימודו כדי שלא יהיו ברכות לבטלה
ומארי שם ציון כז ביאר את דעת רבנו שאם קרא קריאת שמע
אינו צריך לשנות מיד
?שאלתי עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש
.תודה רבה

תשובה

לשואל היקר

לשאלתך עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש, לפי מארי שם בביאורו.
קראתי את שאלתך והיא היתה תמוהה בעיני היכן מצאת או איך הבנתה את דברי מארי שיש להסמיך את ק"ש לברכות התורה, עיין שם היטב שוב, ותראה בעיניך דברי מארי בררים נהירים וצהירים, כי העקרון הוא לברך את ברכות התורה בכל יום, אלא שהפותח את יומו בלימוד עליו לברך לפני כן ברכות התורה, ומיד כמובן להסמיך את לימודו בכדי שלא יהא ברכתו לבטלה, אולם מי שלא בירך ברכת התורה ובירך אהבה שבק"ש היא עצמה כבר נחשבת ברכות התורה ועצם ק"ש הסמוכה היא הלימוד הסמוך לה.
וראה שם בדברי מארי שרבינו אינו בשיטת חכמי התוס' והראב"י אב"ד שכמותם חש השו"ע שמי שלא בירך ברכות התורה וסומך על אהבה רבה, יש לו ללמוד מיד עם סיום תפילתו, ולא כן כאמור שיטת רבינו בתלמוד כפי שביאר מארי שם.