דילוג לתוכן העיקרי

סוף זמן תפילת שחרית

שאלה

שלום לכבוד הרב
כה"ר ענה לי בעבר בתשובה אם עבר 4 שעות אינו יכול להתפלל שחרית
אלא נדבה ואם נאנס או שגג יתפלל תשלומין
איך זה מסתדר עם לשון רבנו בהל תפילה פ"ג ה"א "ואם עבר או טעה
"להתפלל אחר 4 שעות עד חצות היום יד"ח
תודה רבה

תשובה

הרי רבנו כתב "ואם עבר או טעה להתפלל אחרי ארבע שעות", משמע שלכתחילה אסור לו להתפלל אחרי שעה שביעית, תפילה בתורת חובה, אל נדה או תשלומין.