דילוג לתוכן העיקרי

אותיות דבוקות בספר תורה

שאלה

סופר שהתחיל לכתוב את שם השם בספר תורה ונדבקו לו אות ואו והא כמו בתמונה המצורפת, מה יעשה?

תשובה

האותיות י-ה מקודשות, כי השם י-ה הוא קדוש, אף שהוא חלק מן השם הכולל.
אבל הוי"ו מחובר לאות ה"א שטרם הושלמה, ונתקבלה צורה שאין לה משמעות שכל תינוק לא יזהה אותה, ולכן היא לא נתקדשה, ולענ"ד ניתן למחקה ולהשלים את שם ה'.