דילוג לתוכן העיקרי

שאלות בהלכה עפ"י מנהג תימן

שאלה

א.האים אומרים ״ברכי נפשי" בר״ח שחל בערב שבת ומדוע.
ב.האים לא אומרים ״והוא רחום״ בערבית של חול במידה ואין תחנון בשחרית ומדוע.
ג.האים נשים אומרות הגומל ומדוע.
ד.האים אומרים ״תיקון פורים״ באמצע ״נישמת כל חי״ בשחרית ומדוע.

תשובה

א. לא. בכלל מנהג אמירת ברכי נפשי הוא מנהג מאוחר, אבל נהגו לומר ביו"ט, שבת ור"ח יום זה לה'.
ב. לעולם בימי חול ור"ח אומרם והוא רחום לפני ערבית.
ג. לא, כי ינן בכלל "חייבות וחטאיות".
ד. לא. רק אחרי קריאת התורה וההפטרה לפני מוסף.