דילוג לתוכן העיקרי

הסבה בפסח בפני האב

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב מארי רצון ערוסי.
הרמב"ם כותב בהלכות חמץ ומצה "...ובן אצל אביו והשמש בפני רבו צרכין הסבה, אבל תלמיד בפני רבו אינו מסב, אלא אם כן נתן לו רבו רשות.."

האם אב יכול למנוע מבנו להסב בכך שיאמר לו כי זה לא מכבודו שהוא מסב לפניו והוא אינו מוחל על כבודו (וכך פוטר את הבן מהסבה על כיסא פלסטיק כאשר אין איך להסב כראוי). או שנאמר כפי שרבנו כתב בהלכות ממרים, "...מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה ... אפילו של דבריהם הרי זה לא ישמע לו.."
כי באר לנו רבנו ההבדל בין רבו לאביו בהלכות תלמוד תורה "...חייב בכבוד רבו ויראתו. ורבו יתר מאביו ...מביאו לחיי העולם הבא"

או שהסבה בפני האב נכללת בכיבוד הורים ואינו רשאי להסב.

יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמים.

תשובה

מצופה מן האב שימלא תפקידו וחובתו לחנך את בנו לתורה ולמצוות, ולכן אל לו לאב לומר לבנו שלא להסב, ולהעמידו במבוכה שמא חייב הוא במוראו.
להיפך על האב לומר לבנו שיסב, ואל יחשוב מפני כבוד אביו ומוראו, כי התנהגות על פי ההלכה היא הדבר החשוב ביותר.