דילוג לתוכן העיקרי

חיסונים

שאלה

הרב טוען בתוקף את מה שהממסד הרפואי מוסר לנו בשנה האחרונה.
כיצד הרב מסביר את הנותנים של התמותה השנה? לא היה תמותה עודפת כלל ועיקר במדינת ישראל. ומאחר שהתחילו את החיסונים התמותה התחילה לתפוס קצב גדול?

https://drive.google.com/file/d/114vq_H2oIh3DkMv8acDnmMj_f4X21kxt/view

תשובה

את השאלה הזאת יש להפנות לקב"ה, אשר מעמיד את עולם המדע ואת כולנו בניסיון אדיר, כדי שנדע את גבול יכולתנו האנושית, ושנדע שאנו זקוקים תמיד לפעול בכח המדע שה' נתן לנו ולהתפלל לסיעתא דשמיא.
והמוטציות השונות והמשונות המתגלות מדי פעם הן הן הסיבות, שה' מגלגל עלינו לתחלואה ולתמותה חרף החיסונים, כדי שנגיע למסקנה האמונית האמורה.
זאת ועוד, תמה אני עליך כיצד אתה מתעלם שרוב החולים ורוב המתים הם מהבלתי מחוסנים?!