דילוג לתוכן העיקרי

שאלות מהפרשה

שאלה

1 פרק כה, פסוק טז, נאמר "ונתת את העדות אשר אתן אליך"
פרשת תרומה פרק כה פסוק כא, כתוב "ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך".
למה כפילות?
2 בפרשת כי תשא, פרק לב, פסוק כה, משה רבינו תקף את אהרן והאשים אותו, כי פרעה אהרן.
ולפני זה משה תוקף את אהרן. אהרן מתנצל.
האם לא ראה את חור הרוג במקום? ומשה אחר כך ממשיך.
אהרון צריך לשמור על עצמו שיישמר שלא יעשו לו כמו חור, כי הוא פחד.
משה כמנהיג - למה תקף אותו?

תשובה

1 הפסוק הראשון, כב, טז, הוא הציווי להכניס את לוחות (העדות)לארון.
הפסוק השני, כה, כא, הצייוי הוא "ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה".
זהו הציווי העיקרי.
והוסיפה התורה, ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך. זהו ציווי חוזר, בגלל שהארון כבר מושלם עם כפרת.
2 הריגת חור נאמרה במדרש. לא במקרא.
ובכל זאת, אהרן ראוי לגערה, כי כמנהיג היה צריך לצפות את הנולד. אבל בהחלט שאנו מתחשבים באהרון, ולא מתרגמים את הפסוקים שמדברים בגנותו.