דילוג לתוכן העיקרי

לגבי ברית אם יש בעיה בביצוע מציצת הדם באמצעות שפורפרת?

תשובה

אכן היו שהסתייגו ממציצה ע"י שפופרת, אבל בעת הקורונה, חייבים ע"י שפופרת, וכן כשיש חשש למחלות מין וכיו"ב.