דילוג לתוכן העיקרי

נדר, ספק נדר ושניים מקרא

שאלה

שלום לכבוד הרב,
לפני כמה שנים התחלתי להמנע מלאכול דברים לא בריאים ובין השאר חלב פרה ושאר דברים העשויים ממנו שחשבתי שאינם בריאים, שאלותי הם:
1)א.האם אדם שהציעו לו לאכול דבר שהוא נמנע ממנו ואמר שאינו אוכל דברים כאלה האם נחשב לו נדר?
ב. ואם זה נדר האם זה מכליל גם את שאר הדברים הדומים כמו שאר סוכריות או אפילו דברים לא בריאים בכללי?
ג. האם נחשב לו נדר, אם ענה לא(ר"ל שאינו אוכל זאת) בתשובה לשאלה אם אוכל דברים כאלה?
2)א. במקרה שלי שאיני זוכר אם עניתי שאיני אוכל דברים כאלה או שעניתי רק לא האם נחשב לי נדר?
ב. ואם נחשב נדר, האם הנדר חל גם על שאר סוגי החלב כי נמנעתי רק מחלב פרה וכשעניתי שאיני אוכל זאת(אם עניתי)לא נראה לי שסיווגתי?
ג. אם אדם אמר שאינו אוכל דברים לא בריאים,
האם נאסר עליו מה שלדעתו לא בריא או מה שנחשב לא בריא?
3)אדם שקיבל סכום כסף על מנת לקנות בו משהו ואמר שיקנה ספרים, לא כקבלה אלא כך תכנן וחשב שיעשה, האם נחשב לו נדר?
והאם אפשר להמיר את המעות שעליהם נדר אדם למעות אחרות?

4) שניים מקרא-
לצערי נוצר לי פער גדול בקריאה, שאלתי היא האם להמשיך כסדר שקוראים בציבור ואם יתאפשר, להשלים את שלא קראתי או להמשיך מאיפה שנעצרתי?
ובנוגע לקריאת שניים מקרא,
5)א. האם אפשר לקרוא למפרע כגון אדם ששם לב שטעה בפסוק שכבר קרא, האם צריך לחזור על אותו פסוק ולהמשיך ממנו או אפשר לחזור רק עליו?
ב. האם אדם שקרא בעל פה צריך לחזור?
מחילה אם השאלות מסורבלות ועל אורכן. ותודה רבה מראש לכבוד הרב.

תשובה

1 א-ג. לפי מרן השו"ע, הנהגה שאדם מתמיד בה לפחות 3 פעמים, היא כמו נדר. אבל לפי רבינו, הגם שאין זה נדר, זו קבלה עצמית חשובה להימנע ממאכלים בלתי בריאים, ולאכול רק דברים בריאים, ואין להפסיק קבלה זו, גם אם אינה בגדר נדר.