דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1 האם יש משמעות לכל נושא עשיית מעשים (תפילות, לימוד, ברכות שונות) לעילוי נשמות?

2 האם ראוי לתחזק קברי קרובים, למשל ניקיון?

3 כיצא אני אמור להבין את העיקר ה 12: האם חובת האמונה היא שיבוא בכל רגע או נחכה שיבוא ואם יתאחר, נמשיך לחכות?

4 האם יכול הכהן להניף את השור בידיו, ממש הנפה למעלה כמשמעו, הרי השור כבד?

5 רבנו כתב שדווקא ישבו במקום הנפטר הנדון "אנשים כשרים". מה יהיה אם אנשים מבני משפחתו שאינם מחויבים באבלות על אותו נפטר שהם חילונים ירצו לשבת ולקבל תנחומים על פטירת הנפטר?

6 ערירי הומלס ללא בית, נמצא מת ברחוב, לא ידוע גוי או יהודי, איך נוהגים בו בענייני אבלות?

7 האם יש מצוות קבורת מת ע"י יהודים?

תשובה

1 לפי המקובלים - כן.

לפי הרמב"ם - לא. אבל גם לפי הרמב"ם, ככל שמדובר במעשים טובים שנעשים ע"י צאצא שנפטר או בגינו, או מכוחו, הרי זו זכותו וה' יודע זאת.

2 בתימן לא ביקרו בקברות כלל. ובימינו נוהים אחרי כולם, ולכן יזהרו לא להתמכר לקברים.

3 אנו מאמינים בביאת המשיח, אך אין אנו מחשבים קצים. אלא יבוא מתי שיבוא כשה' יגזור שיבוא.

4 יש פירוש יפה לרס"ג על תנופה זו, עיין בפירושו לחובה, ובהערת מהרי"ק על כך.

5 הם רשאים לשבת באבל, רק לחומרא, ולא לקולא. ובכ"ז רצוי שיקיימו תפילות בבית הנפטר.

7 כן. כשאין גוי לקבור גוי.

6 יש לקברו, גם אם הוא גוי. אם אין סימנים, כל דפריש מרובא פריש. לפי רוב האוכלוסיה במקום.