דילוג לתוכן העיקרי

טיפת חלב שנפלה על קדרה לפי שיטת הרמב״ם

שאלה

שלום לכבוד הרב,

לפי השולחן ערוך (יו״ד סי' צב) טיפת חלב שנפלה על קדרת בשר רותחת מבחוץ אוסרת (איני נכנס לפרטי פרטים) משום שהבישול מפעפע.
מקור דין זה מהסמ״ג על פי התלמוד (זבחים צו:) שאם בישל קדשים במקצת הכלי, כל הכלי טעון מריקה ושטיפה כי הבישול מפעפע, וכ״פ הרמב"ם (לעניין קדשים) בפ״ח מהלכות מעשה הקרבנות.
האם גם לפי הרמב״ם טיפת חלב שנפלה על קדרה מבחוץ תאסור? אם כן מדוע לא כתב על זה בהלכות מאכלות אסורות?

תודה רבה לכבוד הרב

תשובה

כן. אם אין ששית כדי לבטל אותה טיפה, ורבנו כתב דין זה בשתי קדרות חלבית ובשרית שנוגעות זו בזו, שהן אוסרות זו את זו.