דילוג לתוכן העיקרי

קידוש בערב שבת מעומד או מיושב?

תשובה

לפי רבנו - מיושב.

לפי המקובלים - מעומד.