דילוג לתוכן העיקרי

האם מי שחלפה למעלה משנה מיום שילדה פטורה מלצום ביום י'ז בתמוז וביום ט' באב?

שאלה

א. בחלוף תקופה של שנה וחודשיים לאחר הלידה, אינה סיבה לפטור מן הצום, אפילו של י"ז בתמוז.

אבל אם היא מרגישה חולשה גדולה, או צער או כאבים, היא פטורה.

או שאם צמה והרגישה חולשה, שתשבור את הצום, כי צום י"ז בתמוז נדחה מפני כאבים, או צער גדול אף שאין מדובר בחולה.

ב. צום תשעה באב נדחה רק אם מדובר בחולה, לא די בחולשה או כאבים, או בצער כמו בי"ז בתמוז.

על כל פנים אם היא מרגישה שקשה גם לעבוד וגם לצום, הדבר ברור, שתוכל לבקש החלפת משמרת באותה יממה.