דילוג לתוכן העיקרי

שמיטה

שאלה

שלום וברכה למו"ר המאלפינו בינה ודעת
רציתי לשאול האם רצוי לקנות קרקע מחלקאי ולהשבית קרקע זו,
וכך "לקיים" את מצוות השמיטה,
או שמא אין שום עניין בדבר ואפילו ח"ו יכול להיבצר בעיות כדוגמא אם יעבדו בקרקע מעבר למה שמותר בהלכה?
יורנו רבינו מהי הדרך הטובה לעשות
ותשא ברכה מאת ה'

תשובה

אין שום עניין שאדם "יקנה" קרקע כדי להשביתה, שאם יש לו קרקע ויש בה יבולים, מצווה עליו שלא לעבדה לצורך אברויי וכן שעליו להפקיר היבולים.