דילוג לתוכן העיקרי

אבל בתוך שבעה בתשעה באב

שאלה

אבל שיושב שבעה בתוך תשעה באב יכול להשתתף בתפילות יום ט' באב בבית הכנסת הכולל קינות על חרבן ירושלים וקריאת איוב כמנהגינו?

תשובה

אינני יודע כיצד נהגו בתימן.

העדויות שנהגו ללכת לבית הכנסת, לדעתי, אינן מספקות.

מה גם שהרב פנחס קורח, הביא גם דעה שלא נהגו ללכת לבית הכנסת.

בהעדר עדויות מוצקות, לענ"ד אין לנו אלא את ההלכה, שהאבלים אסורים לצאת מבית האבלים.

לכן, אבלים כמו בני חבורה שלנו, שב"ה מגיעים מנחמים, יראי ה', ובעלי ידע להתפלל ולקונן, ולקרוא בתורה, כפי מסורת אבותינו,

אין שום סיבה שלא יעשו כן בבית האבלים, כפי שנוהגים בבית הכנסת.