דילוג לתוכן העיקרי

כיסוי ראש לאישה בברכה

שאלה

א האם יש מקום להתיר לאשה להיות ללא כיסוי ראש עם אחיותיה הנשואות בבריכה וכו'?
ב כמו כן מה הדין לגבי חברות?
 

תשובה

א-ב מותר.