דילוג לתוכן העיקרי

סוכה

שאלה

לכבוד הגאון הרב שליט"א,
שלום. הרב אמר בשיעור (https://www.net-sah.org/index.php/audio/18922) כי סוכה שעשויה ע"י פועלים נכריים כשרה, כדין סוכת גנב"ך. לכאורה אין הראיה מספקת, כי שם מדובר על סוכה שהנכרי עשה לעצמו להגן ועל כן הסוכה עשויה לשם צל. אבל אם הפועל הנכרי עושה סוכה רק משום שכך צוו לו ואינו יודע כלום מטעם הדבר, א"כ הרי לא התכוון לשם צל. האם בכ"ז יש להכשיר את הסוכה הזה?
תודה רבה

תשובה

לא צריך להתכוון לשם צל, אלא כל סוכה בדרך כלל היא נעשית למטרת צל, בין ע"י יהודי בין ע"י גוי, ודי בכך. כדי שהסוכה תהיה כשרה.