דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות3

שאלה

1 קבעתי תאריך לחתונתי לסוף חודש אייר, סבי נפטר לפני שבוע. האם אבי, סבתי ואחיותיו יוכלו להגיע לחתונתי, ואם כן האם יוכלו להישאר עד סוף השמחה? בנוסף, האם יוכלו לקחת חלק בשמחה, או רק להיות נוכחים?
2 האמא חולה בדמנציה ולה עובדת זרה. האם מותר לעובדת לבשל עבור האמא דייסה בשבת?
3 בלימוד התפסיר של רס"ג על הפרשה.
מדוע רס"ג תרגם פירש שתרגום המילה "אשל" הוא "מצבה" למרות שבמסכת סוטה רב ושמואל "חד אמר פרדס וחד אמר פונדק לאכסניא"?

 

תשובה


1 האבא יכול להשתתף בחופה. ואם קשה לכם הדבר, יסתובב בחתונה כדי לראות מה חסר לאורחים, אך לא ישב כמשתתף בשמחה. הסבתא רשאית להשתתף, כי עד לחתונה כבר יחלפו 30 יום. אשר לאחיות הן חייבות באבל י"ב חדשים, ואסור להן להשתתף בחתונה.
2 הרי מצבה ידוע, ולכן שתבשל את הדיסה מערב שבת ולא בשבת.
3 יש פשט ויש דרש. דברי רב ודברי שמואל הם דרש. והפשט הוא אשל, שם אילן. אבל לדעת רס"ג שם אשל הוא מצבה, יכול להיות מאבן, ויכול להיות אילן.