דילוג לתוכן העיקרי

להתפלל יחפים

שאלה

שמע לפני כמה שיעורים, שהרב אמר שאפשר להתפלל יחפים כמו הכהנים במקדש.
היום שכולם עם נעליים, האם אפשר לכתחילה להתפלל יחפים או רק בדיעבד או בכלל לא?
 

תשובה

כך נהגו אבותינו בתימן, להתפלל בבית הכנסת יחפים. 
בימינו, שאין נוהגים כן, ונראה לכאורה כבלתי תרבותי להופיע לפני מלך באופן זה, אין לנהוג כן.