דילוג לתוכן העיקרי

מי אחראי בתשלום הנזק המתפללים או המתנדב

שאלה

אחד ממתפללי ביהכ"נ התנדב מעצמו ועל דעתו  לנקות את המאוורר שהיה מכוסה באבק, פירק את המאוורר מהקיר הוציאו החוצה ומסיבה כלשהיא הניחו שם והלך לביתו, המאוורר נעלם, הגבאי והמתפללים כועסים ושואלים מי אחראי לתשלום הנזק, המתפללים או המתנדב שלא השלים מלאכתו?

תשובה

דין המתנדב כשומר חינם, ושומר חינם חייב בגניבה ואבידה, רק אם פשע בשמירתו. ורמת השמירה שלו כרמת השמירה של חפציו שלו. אם דרך בני אדם להניח מאוורר שכבר פירקו ממקומו, ומניחו במקום שבו נכנסים ויוצאים כמו ביכנ"ס, הרי זו פשיעה, וחייב. כי לא כן היה מתייחס למאוורר שלו, שלא היה מניח במקום, שהוא פתוח לרבים.