דילוג לתוכן העיקרי

הדלקת נרות חנוכה בחור בישיבה

שאלה

האם בחור ישיבה צריך להדליק נרות חנוכה בישיבה

תשובה

חייב בלי ברכה רק פני הרואים, כי הוריו מוציאים אותו ידי חובה.

לכן אם יש בישיבה שמדליקים בזמן, והוא גר עמם, אז הוא פטור מלהדליק בלי ברכה מפני הרואים.