דילוג לתוכן העיקרי

האם בשר לא חלוט אוסר את הכלי

שאלה

שלום וברכה,
הרב ענה לי שתבשיל עם בשר לא חלוט, הבשר אוסר את התבשיל (תפו''א) אלא אם כן יש תפו''א פי שישים מחתיכת הבשר.
אז במקרה זה מה דין הכלי? האם הוא טרף? זה בעיה כי בבית מביאים לי בשר חלוט, אבל חלק מבני הבית אוכלים בשר לא חלוט, ויש לנו סכו''ם משותף.
תודה

תשובה

אם יש בתבשיל פ"ש למה שהכלי יאסר?! בבית שישנם אוכלים בכלים משותפים שסביר שהשתמשו בבשר שאינו חלוט. כבר ידועה תשובת מהר"י קאפח, שלדידן ההולכים לפי הרמב"ם אינם צריכים להגעיל את הכלים  בבתי מלון וכיו"ב היות ויש פ"ש כנגד היוצא מבשר שאינו חלוט ונבלע בכלי. 
וכלל כידוע לך, כבר פסק הרמ"א וגדולי הפוסקים אחריו, עד פוסקי ימינו, שאם למשל בסוגי החלב ישנו חלב שאנו אוסרים ובניי ריינוס מתירים כפי ההוראה שבידם – אין הכלים נאסרים זה לזה, והדבר נכון בכל בליעת כלים אף שהוא איסור לדידן, אם המשתמשים מתשמים בהיתר לפי דרך ההוראה שבידם, אין בבליעת הסירים איסור ומותר להשתמש, ובפרט אם השימוש בסתם כלים שאינן בני יומן, שאין בהם כדי לאסור משום נטל"פ.