דילוג לתוכן העיקרי

איגרת הרמב"ם לר' פנחס הדיין

שאלה

האם אגרת הרמב"ם לר' פנחס הדיין היא אכן אמיתית לפי מארי? אם כן, מדוע הוא לא הביא אותה במהדררתו לאגרות הרמב"ם?

תשובה

לשואל היקר, שלומות כנהר!

איני מכיר התייחסות של מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל לאיגרת זו.
אך היות שרבנו הרמב"ם עמד בקשר הדוק עם רבי פנחס דיין אלכסנדריה (ראה במפתחות לשו"ת רבנו מהד' בלאו ח"ג עמ' 217),
הרי שקשה לפקפק במהימנות האיגרת הידועה שנשלחה מרבנו אליו, מה עוד שמצד תוכנה אין כל סיבה לפקפוק שכזה.