דילוג לתוכן העיקרי

הסרת עשבי פרא בשנת השמיטה

שאלה

אם מותר לעקור עשבי פרא בידיים, למה לעשות את זה בשינוי ובלילה?

תשובה

עשבי פרא, שפוגעים בצמחייה או מהווים מקור מסתור לנחשים ועקרבים וכיו"ב, מותר לעקרם בידיים בשנת השמיטה.

אם אינו יכול בידיו, אפשר בכל דרך, אבל בשינוי, כדי שלא יהיה בחינת עובד באדמה.

ההמלצה לעשות את בלילה היא מפני הרואים, אלא אם כן הצמחייה פראית גבוהה ונראית לעיני כל, שאז יודעים הרואים שהוא מסלק רק את הצמחייה הפראית.