דילוג לתוכן העיקרי

פדיון הבן

שאלה

פג שנולד באופן טבעי בחודש השביעי להריון ושהה שבועיים באינקובטור. מאימתי סופרים לו את שלושים הימים?
ברמב"ם ובשולחן ערוך אין לענ"ד התייחסות לוולד שנולד טרם זמנו.
פוסקים בני ימינו חלוקים.
מהי הפסיקה הקרובה יותר לדעת הרמב"ם?

תשובה

נחלקו פוסקי ההלכה אם מונים שלושים ימים מזמן הלידה או מיום סיום שהותו באינקובטור. במקרה דנן שנולד בחודש השביעי, זה נחשב זמנו או בתשיעי או בשביעי, נראית לי דעתו של הרב אלישיב, לספור השלושים מיום הלידה לעניין פדיון או לעניין אבלות.