דילוג לתוכן העיקרי

מחלוקת בבית הכנסת - מה דין ספר תורה?

שאלה

אחד המתפללים עזב  את בית הכנסת בגלל מחלוקת עם עמותת בית הכנסת, והשאיר ספר תורה שבבעלותו בבית הכנסת. כשעברו מס' חודשים פנתה אליו העמותה לבוא לקחת את ספר התורה, והוא לא הגיב.
העמותה החליטה לא לבטח את ספר התורה ופנתה לאחראי על התור בהוצאת ספרי התורה לקריאה, לדלג על ספר התורה ולא להוציאו לקריאה. 
השאלה: מה על האחראי לעשות ואיך עלינו וועד ביהכ"נ להתנהל?
 

תשובה

יש לברר אם הס"ת הוקדש לבית הכנס או נשאר בבעלות בעל הספר.

אם הספר הוקדש, בית הכנסת הוא הבעלים, ויבטחו את הס"ת ויקראו בו, כי הס"ת הוא שלהם.

אם הס"ת לא הוקדש, על הנהלת בית הכנסת לשלוח לבעל הס"ת מכתב רשום מבלי לפגוע בזכויות:

שאם תוך שלושים יום אינו בא ליטול את הס"ת שלו, או אינו נותן להם הוראות ביחס לס"ת,

הנהלת ביהכנ"ס לא תבטח את הס"ת, אך תמשיך להשתמש בו, הן כדי שלא יתקלקל, והן כדי לא להורידו מקדושתו.

אך אינה אחראית עליו כלל ועיקר, ולא חייבת בתשלום בגין השימוש.