דילוג לתוכן העיקרי

הגשת אוכל למי שלא מברך

שאלה

שלום לכבוד הרב שה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים

אני גרה בישוב דתי אך לצערי אנשים לא מקפידים
ולפעמים יש אירועים בישוב שמתבקשים להביא כל אחד אוכל מביתו..
ואני שואלת האם אין בעיה להכין אוכל ולהביא שאנשים יאכלו בלי ברכה ראשונה/ברכה אחרונה?
יודעת בוודאות שחלק כן יברכו וחלק לא. אז מה יש לעשות? להימנע?
להביא דברי 'שהכל' פחות חמור מ'המוציא' או 'מזונות'?

תודה רבה וכל טוב.

תשובה

תציעו שאחד יברך בקול לכולם. אבל אין ספק שמוטב להביא ברכות שהכל או פרי עץ ואדמה.

אך לא מזונות או לחם שמצריכים נטילת ידיים תחילה. 

בעניין זה יש הלכה ברורה שלא להגיש סעודה כזו למי שאינו נוטל ידיו.