דילוג לתוכן העיקרי

תפילין

שאלה

שלום לכב' הרב
1.האם לפי רבינו טעם האיסור לכניסה עם תפילין לבית הקברות הוא מטעם
טינוף או מטעם טומאה? (כמו כן לגבי אמירת קדיש,דברי תורה)
2.רבינו בהל' ציצית לא הביא איסור להיכנס עם ציצית לבית הקברות
משמע לכל אדם ואין חשש להשאיר את הציצית בחוץ מפני שאין טעם
'לועג לרש'
3.א. ראיתי אנשים שלאחר הקבורה שמים אבנים על הקבר נוטלים ידיים
3.ב. האם כך גם מנהגנו לאחר הקבורה?
כט"ס

תשובה

1 לפי רבינו, דין בית הקברות כדין בית הכסא.

2 אין לפי רבנו חשש ללעג לרש.

3.א. להניח אבנים על הקבר לא נהגו, אבל נט"י כבר נהגו.

3.ב. כנ"ל.