דילוג לתוכן העיקרי

שאלה בהלכות אבלות

שאלה

בלימוד בהלכות אבלות, התמקדות באיסור מסחר בתקופת האוננות \ אבלות:
בין יתר המקורות שהביא מגיד השיעור היה כמובן הרמב"ם בהלכות אבלות,
מודגשת החמרה בדיני האבל כאשר אבלו הוא על הוריו, תמהתי האם אבל על ילדיו פחות נחשב,
לא קיבלתי תשובה ממגיד השיעור, האם תוכלו לנסות לתת לי את עמדתכם?
 

תשובה

בבחינה הרגשית הכאב על הסתלקות הבנים והבנות, גדול ומר, אבל יש ואפשר שיוולדו בנים או בנות, אחרים.

אבל בבחינת המחויבות שלנו כלפי הורינו, שנתנו לנו את החיים ואת קיומנו, גידולנו וחינוכנו, האבדן גדול יותר, ואין אפשרות שיהיו הורים במקומם.

לכן כשאבא מת הבנים והבנות אומרים אבי מורי, וכשאמא מתה הבנים והבנות אומרים אמי מורתי.

ויש עלינו גם אחרי פטירתם לכבדם ומצווים אנו, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, ודור לדור יביע אומר, להעביר מורשת של ערכים מדור לדור.