דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהגו בשבת שבע ברכות כאשר יש פנים חדשות?

שאלה

האם ניתן יהיה לברך כל סעודות השבת או רק בסעודה הראשונה בה יהיו פנים חדשות?
 

תשובה

לפי רבנו, וכן אני נוהג, בשונה ממהרי"ץ ומהשו"ע, 

רק בסעודה הראשונה, אם יש פנים חדשות, 

אך אם אין פנים חדשות, איני מברך,

כי השבת היא פנים חדשות מימות השבוע, לא להגדרה ההלכתית של סעודת חתנים שסועדים בה.