דילוג לתוכן העיקרי

קידוש

שאלה

1. האם אני יוצא ידי חובת קידוש בישיבה אם מקדשים על תירוש?

2. א אצלנו עושים קידוש עם דברי מזונות לפני הסעודה האם הקידוש הזה תופס גם לגבי הסעודה אם אנחנו אוכלים באותו חדר רק בשולחנות אחרים?

 ב ומה הדין אם אני רוצה בין הקידוש לארוחה כשמסדרים את השולחנות לצאת ללמוד בבית מדרש האם זה נחשב הפסק מהסעודה?
ג צריך ברכה אחרונה? 

ד צריך לעשות שוב קידוש?
 

תשובה

1 לא. ומן הראוי שתקדש על הפת.

2 א אם באכילת דברי מזונות לא קבעתם סעודה, יש לברך לחזור ולקדש לפני הסעודה אפילו שהיא מתקיימת באותו מקום.

ב עיין בספר באותו מקום.

ג על מה? אם על היין, הרי אתה אמור לסעוד.

ד אם יצאת מן המקום, אפשר שיש צורך לחזור ולקדש.