מכוחו ומכח כוחו של מארי

ר' יוחאי מקבילי - עורך מפעל משנה תורה
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

תאריך: 
14/08/11 י"ג אב התשע"א
x

Audio Playlist