דילוג לתוכן העיקרי

הלכות ברכות - ברכת מזונות

כולל יום השישי - ח' בסיוון התשע"ג

גמרא ברכות לז עמוד ב