גדר בין השמשות שקיעת החמה וצאת הכוכבים לדעת הרמב"ם

כולל יום השישי - ג אלול התשע"ג

גמרא שבת לד עמוד ב ת"ר בין השמשות
דעת הרב קאפח בעניין חובת טבילת כלים שנקנו מיהודי שנקנה מגוי

תאריך: 
09/08/13 ב' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist