הטמנה בשבת

גמרא, מסכת שבת, דף לד עמודים א-ב, ודף נא עמודים א-ב, בעניין הטמנת מיחם על גבי מיחם בשבת.

עשיית מלאכה ההולכת ונגמרת מאליה בשבת

כולל יום השישי - יז אלול התשע"ג

תגיות: 
תאריך: 
24/08/13 י"ז אלול התשע"ג
x

Audio Playlist