מלאכת מעמר בשבת

נעסוק במלאכת העימור והלכותיה המעשיות, כגון:
האם מותר לאסוף פירות משולחנות פזורים אחרי מסיבות לתוך סלים?
האם מותר לאסוף שיירי עלי ירקות מאותם שולחנות לחבילות חבילות?

גמרא: שבת דף קמג, ע"ב
הלכה: הרמב"ם, הלכות שבת, פ"ח הל' ו, פכ"א הל' יא

תגיות: 
תאריך: 
21/12/13 י"ז טבת התשע"ד
x

Audio Playlist