דיני ספקות בהלכה - א

דיני ספקות בהלכה - ספיקא דאורייתא לחומרא וסיפקא דרבנן לקולא.

מקורות: עבודה זרה ז. הלכה- רמב"ם הלכות ממרים פרק א והלכות טומאת מת פרק ט הלכה יב.

שיעור ראשון בסדרת השיעורים בנושא.

תאריך: 
01/05/15 י"א אייר התשע"ה
x

Audio Playlist