תקנת כהן לוי וישראל בקריאת התורה שיעור א

נתפרדה החבילה – משמעותה ההלכתית
האם "דמים מוכיחים" עוקפים את התקנה?
מקורות: גמרא, גיטין, נט, א – ס, א
רבינו, תפילה, יב, יח-יט

תאריך: 
15/10/15 א' חשון התשע"ו
x

Audio Playlist