האם יש אזכור למנהגים מיוחדים בטו בשבט? מה עניינו של היום?

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות בהלכה ובמנהג
מקורות: גמרא רה"ש, רמב"ם הל' מעשר שני

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪