דילוג לתוכן העיקרי

אתרוג שנלקט בשביעית ונלקט בשמינית האם יש לו קדושת שביעית וחובה במעשרות?

29 01 2016 1