דיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו

דין ההולך מעיר לכך או מכרך לעיר לעניין פורים
דיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו

גמרא, מגילה, בבלי, יט, א
גמרא, ירושלמי, מגילה, פרק ב, משנה ב

תגיות: 
תאריך: 
17/03/16 ו' אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist