חזרת הש"ץ והסדרת התפילה בימינו

מקורות: גמרא ראש השנה, לב, ב – לה, א
רבינו הל' תפילה

  1. מסכת ראש השנה דף לד עמוד ב
  2. רבינו ברכות פרק ח הלכה
  3. כשמתפללים תפילה אחת, חייב הציבור להתפלל מילה במילה עם שליח ציבור, כי מי שיודע להתפלל לא יוצא ידי חובת השמיעה כי שליח ציבור מוציא רק מי שאינו בקיא.
  4. לדעת מהרי"ץ, כשמתפללים תפילה אחת הרי שכדי שהמתפלל יוכל לענות אמן ולא יהיה עונה אמן אחר ברכותיו (שזה מגונה), המתפלל יסיים 3 תיבות בכל ברכה לפני שליח ציבור כדי שיוכל לענות אמן. זו גם הייתה דעתו של מארי יחיא איבץ. נוסף לכך מטעם שכל שלא עונה אמן אחר ברכה ששומע, נראה ככופר, לכן תקנו שיסיים 3 תיבות לפני כדי שיוכל לענות אמן.
  5. לעומת זאת, לדעת מארי אם יסיים 3 תיבות לפני שליח ציבור זו אינה תפילה בציבור לכן יתפללו מילה במילה עם שליח ציבור ולא יענה אמן.
  6. לעומת זאת, בברכת המזון, מאחר ואין חובה להתפלל ביחד עם המברך, יכול השומע לכתחילה לסיים 3 תיבות לפני המברך כדי שיוכל לענות אמן.
  7. הסדרת התפילה:

כתב רבינו בהלכות תפילה פרק ד' הלכה יט':

תְּפִלּוֹת שֶׁלִּפְרָקִים כְּגוֹן תְּפִלַּת מוּסַף רֹאשׁ חֹדֶשׁ, וּתְפִלַּת הַמּוֹעֲדוֹת--צָרִיךְ לְהַסְדִּיר תְּפִלָּתוֹ וְאַחַר כָּךְ עוֹמֵד וּמִתְפַּלֵּל, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּשֵׁל בָּהּ

כלומר, הסדרת התפילה לדעת רבינו הינה חלק מההכנה לתפילה כדי שיוכל לכוון בתפילה. ומלשון רבינו משמע שהסדרה זו הינה גם ביחיד ולא רק בציבור.

מארי בהערה נ"ג הביא את דברי רבינו מנוח שאם יש לו סידור אין צורך להסדיר והתייחס לדבריו כלדלהן:

כלומר, גם בימינו יש חובת הסדרה של התפילה ואין מקום לבטל את הסדרת התפילה על אף שיש לנו סידורים מודפסים, כי עדיין בני אדם משתבשים ויש צורך להבהיר לציבור את אופן התפילה בחגים, וכמו כן זו תקנה שאין לנו סמכות לבטלה. למעט מוסף ראש חודש שאין מרווח של 30 יום בין ראש חודש לראש חודש. אולם לגבי תפילות מוסף של המועדים, גם אין אנו מסדירין בתפילה אחת כי אנו סומכים על שליח ציבור (לא הוראת היתר אלא סומכים על כך משום טורח ציבור).

תאריך: 
16/06/16 ט' סיון התשע"ו
x

Audio Playlist