חזרת הש"ץ והסדרת התפילה בימינו חלק ב

מקורות: גמרא ראש השנה, לב, ב – לה, א
רמב"ם הלכות תפילה

תאריך: 
30/06/16 כ"ג סיון התשע"ו
x

Audio Playlist