תפילת העמידה וברכת כהנים חלק ג

מקורות: רמב"ם הלכות תפילה
גמרא סוטה לח-לט

א. הפסקה באמצע תפילה בגלל סיבות שונות
ב. ברכת כהנים
 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪