תפילת העמידה ועניית אמן חלק ב

מקורות: רמב"ם הלכות תפילה

א. מעבר כנגד המתפלל
ב. כשיצא עשירי באמצע תפילת העמידה כיצד יש לנהוג
ג. הפסקה באמצע תפילת הלחש
 

תאריך: 
09/07/16 ב' תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist