הכתובה וברכת חתנים כמתכון לזוגיות של אושר

הועבר בכנס ירחי כלה במלון לביא תשע"ו

מקורות: מסכת כתובות משנה א א
גמרא כתובות ז עמוד א
רמב"ם הלכות אישות פרק יב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪