מארי סעיד יצחק - פתיחה לסדר עבודה

סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
חיבורו של רבי שלמה אבן גבירול.
בנוסח יהודי תימן - מפי מארי סעיד יצחק הלוי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪