מארי סעיד יצחק - עת שערי רחמים

עת שערי רחמים להיפתח - פיוט הנאמר על ידי יהודי תימן (ועוד קהילות) בתפילת ראש השנה, לפני תקיעות השופר קודם תפילת המוסף.
חובר על ידי המשורר הספרדי ר' יהודה בן שמואל אבן עבאס.
בביצוע נוסח יהודי תימן - מפי מארי סעיד יצחק הלוי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪